Strešné okná:     Roto  |  Fakro  

 

Kyvné
- os otáčania v polovici výšky okna
- zabezpečuje vetranie a presvetlenie miestnosti ... viac

Kyvno-výklopné
- okrem vetrania a presvetlenia zabezpečuje aj voľný prístup k oknu
   a široký výhľad do okolia
- otváranie dvoma spôsobmi: kyvne a výklopne ... viac

So zvýšenou osou otáčania
- os otáčania umiestnená nad polovicou výšky okna
- dolná časť krídla plní úlohu výklopného okna a horná zabezpečuje
   dodatočné presvetlenie ... viac

Do zoskupení
- okná montované v zoskupení s inými oknami ... viac

Výlezové
- okno výklopnej konštrukcie otvárané nabok o 90°
- otváranie na pravú alebo ľavú stranu ... viac

Neštandardné
- oblúkové okno
- neštandardné tvary a oplechovanie ... viac

Balkónové okno
- novátorské, veľké strešné okno, v ktorom otvorené krídla tvoria balkón
- horné krídlo je otvárané nahor a dolné dopredu, čím je umožnený
   dobrý prístup do výklenku balkóna ... viac

 

Realizácia
www.tech-art.sk   &   www.kybertech.sk